Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

The Leader In Me

Op De Springplank zijn 'Ontmoet, ontdek en ontwikkel' kernbegrippen. Op onze school zijn deze leidend bij het creëren van goed onderwijs en een veilig positief pedagogisch klimaat. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen leerlingen regie te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling. De Springplank gaat hierbij werken volgens de principes van 'The Leader in Me'.
Wat is The leader in me?
De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn gewoonten welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Met The leader in me willen we werken volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er ook voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

De zeven gewoonten
Het uitgangspunt van The leader in Me is, dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. De aanpak is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Deze eigenschappen zijn bedacht door Dr. Stephen Covey. Hij is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het best verkochte managementboek allertijden: "de zeven eigenschappen van effectief leiderschap". De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar "zelf-leiderschap". Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het niveau van kinderen. En daar ontstond het Covey "Leader in Me-Traject" voor kinderen in de basisschoolleeftijd Hieronder ziet u een overzicht van de eigenschappen.

De 7 eigenschappen
De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf:
1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.
2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.
3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.
Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:
4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.
6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.
Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen:
7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.

De 7 gewoonten helpen de kinderen om:
● op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie - zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen
● tijd zinvol te besteden
● bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
● de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken
● plezier te hebben in leren
● en biedt hen de mogelijkheid op een leven lang leren
Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.